suceava


prima pagina

 

 

Проект «Волонтери без кордонів» призначений для підлітків і молоді. Саме вони залучаються до реалізації проекту для того, щоб бути проінформованими та задіяними у розвиток волонтерських мереж, задля попередження груп ризику про торгівлю наркотиками, людьми та організовану злочинність, незаконну міграцію та  транскордонну злочинність.
 Досвід доводить, що зовнішній кордон Європейського Союзу часто вважається бар’єром на шляху до співпраці на місцевому рівні. Заходи та проекти, які дозволяють людям працювати разом, ділитись досвідом та ідеями, необхідні для підтримки співпраці на місцевому рівні та для будь-якої нової ініціативи щодо транскордонного співробітництва.a
Ідея започаткування цього проекту народилась у контексті осмислення ризику, який представляє собою залучення дітей та підлітків зі шкіл та ліцеїв до розвитку транскордонних мереж організованої злочинності, торгівлі наркотиками та людьми, незаконної міграції та зростання транскордонної злочинності.
Співпраця між 3-ма неурядовими організаціями з прикордонної зони Сучава (Румунія), Чернівці (Українa), Белць (Республіка Молдова), що беруть активну участь у житті спільнот всередині яких проживають та працюють, задля розвитку мереж волонтерів серед дітей та молоді і їх залучення до попередження організованої транскордонної злочинності  є потужним механізмом обміну позитивним досвідом щодо поглиблення регіонального співробітництва.
Проблеми, ідентифіковані членами та волонтерами Фундації  „AНA”, під час організації різних заходів в містах де проживають головні учасники проекту, а саме молоде покоління, наступні:
● відсутність можливостей для участі дітей та молоді в житті спільноти через волонтерську діяльність. Це відбувається і через відсутність усвідомлення значимості волонтерства у їх професійному та особистому розвитку, а також відсутність організаторських умов для здійснення волонтерської діяльності.
● ризик, який представляє участь дітей та підлітків зі шкіл та ліцеїв до розвитку транскордонних мереж організованої злочинності, торгівлі наркотиками та людьми, незаконної міграції та зростання транскордонної злочинності. a
Партнерами проекту є Чернівецька Обласна Ліга Румунської Молоді «Жунімя» з України, Міжнародна Асоціація Малого та Середнього Бізнесу  “Small Euro Business” Белць, Республіка Молдова та Благодійна Фундація  “AНA”, м. Сучава, Румунія.
Проект “Волонтери без кордонів” тривав 14 місяців – від 1 березня 2011 року до 30 квітня 2012 року.
Реалізація проекту сприяла інформуванню дітей та підлітків із території, яка знаходиться на кордоні Сучава (Румунія) – Чернівці (Україна) та Белць (Республіка Молдова), про важливість волонтерської діяльності, відбору добровольців, розвиток особистих навиків та соціально-громадської відповідальності, для залучення молоді до життя спільноти із транскордонної зони.
Перша розлога діяльність відбулася у травні. Протягом 2 тижнів, команда проекту разом із асоційованими партнерами, а саме, Повітова Інспекція Поліції із Сучави, Головне Управління Міністерства Внутрішніх Справ у Чернівецькій Області та Мерія міста Белць, організували інформаційну компанію у школах та ліцеях, які функціонують у трьох прикордонних регіонах. У всіх 50 навчальних закладах, учні брали участь у інтенсивній програмі інформування з наступних тем:

  • Волонтерство. Чинне законодавство. Формування волонтерства.
  • Протидія незаконному продажу наркотиків, торгівлі людьми та організованою злочинністю.
  • Боротьба із нелегальною міграцією та транскордонною злочинністю.

У Сучаві інформаційна компанія була реалізована у 11 ліцеях, 11 школах та в Університеті «Штефан чел Маре». У місті Белць взяли участь у проекті 8 ліцеїв, 2 школи та Університет «Алеко Руссо». У Чернівцях проектна команда відвідала 16 шкіл та Національний Університет імені Юрія Федьковича. Окрім інтерактивних дискусій між учасниками проекту, асоційовані члени та учні отримали інформаційні листівки для того, щоб основна ідея проекту мала подальший розвиток. Були роздані 3000 флаєрів та 3000 листівок.  a
Основним завданням інформаційної кампанії було відбір молоді та дітей для участі у курсах підготовки та формування волонтерів, які відбулися у серпні 2011 року. Для цього були розроблені запитальники про наміри участі у курсах з підготовки, які стосувались трьох презентованих тем. Запитальники містили певні завдання, які стосувалися інтересу щодо ролі волонтерства. Також вони стосувалися залучення до майбутніх дій у сфері протидії продажу наркотиків, торгівлі людьми та боротьби із організованою злочинністю.  Відбір не базувався на жодному критерії з дискримінації на основі расової, етнічної, статевої ознак та гарантував рівність можливостей для всіх. Були відібрані особи, які належать до різних учбово-вікових груп. Під час проведення проекту у школах та ліцеях були відзначені ті особи, які були більш активними та демонстрували інтерес до тих видів діяльності, які реалізовувалися в рамках проекту.
Внаслідок аналізу запитальників та висновків зроблених під час інформування учнів, були відібрані 60 учасників, які охоплювали як дітей, так і молодь: 40 осіб із Сучави, 10 із міста Черніві та 10 із міста Белць. Саме вони прослухали курси з формування та підготовки волонтерів, які відбулися у серпні 2011 року.
Завданням курсів з підготовки та формування волонтерів було здобування знань та умінь, необхідні для волонтерської діяльності, мотивування молоді із Сучави, Чернівців та Белць, для того, щоб вони залучалися до дій спрямованих проти незаконного продажу наркотиків, торгівлі людьми та організованої злочинності, а також до дй, що ставлять перед собою ціль попередження нелегальної міграції та транскордонної злочинності.a
Учасники були розподілені по трьом групам, по 20 у кожній. Курс із формування волонтера містив 3 модулі, триваючи 2 дні. Кожен із модулів включав 6 годин «один на один», 12 годин практичних занять та 2 години перевірки знань і умінь. Під час організування курсів були використані методи з підготовки, які базуються на миттєвому застосуванні, такі як розповідь та демонстрування, метод мозкового штурму, керовані дискусії, відео матеріали, симульовані діалоги. Успіх сесій з підготовки був визначений в першу чергу інтерактивним методом викладання, практичними лекціями та груповими дискусіями, які сприяли сприйняттю знань та формуванню сприятливої атмосфери у групі. У приміщенні асоційованого партнера «Повітової Інспекції Поліції з Сучави» були проведені практичні заняття, під час яких учасники курсів дізналися про методи роботи поліції щодо основних тем проекту. Були відвідані основі спеціалізовані департаменти: з боротьби з продажем наркотиків, міграції, кримінальністю у прикордонних зонах, протидії контрабанді, перевезення зброї, вибухових пристроїв. Учасники відвідали секції спеціалізовані на вивченні доказів (поліграф, відбитки пальців) та на миттєвій інтервенції. Показані і реальні справи, які були розслідувані та нейтралізовані поліцією. Випускники курсів з формування та підготовки волонтерів, отримали в рамках проекту «Волонтери без кордонів» Грамоту про участь. Підготовлені волонтери взяли участь з ентузіазмом у наступних акціях проекту.
У період 29 вересня – 2 жовтня 2011 року відбулася інформаційна кампанія, яка була проведена у місті Сучава. Інформаційна акція ставила перед собою завдання проінформувати якнайбільше осіб про суть та попередження наступних феноменів: торгівлю людьми і наркотиків, транскордонної злочинності тощо. Акція відбулася із метою зменшити негативні наслідки цих соціальних феноменів та залучити нових волонтерів. a
Загальні теми інформаційної акції були наступні:

  • Загальні поняття про волонтерство та діяльність волонтера.
  • Інформування про боротьбу із торгівлею людьми, продажем наркотиків та протидії організованій злочинності.
  • Інформування про види дій, які стосуються боротьби із нелегальною міграцією та транскордонною злочинністю.

Найбільшим здобутком цієї акції став той факт, що у інформуванні взяли участь волонтери, підготовлені на курсах з формування, які здобули важливі знання у сфері названих тем. Волонтери мали місію передати власне повідомлення їх спільнотам. Вони рознесли інформативні листівки по школам Сучавського повіту та міста Сучава. Найбільш активними волонтерами стали Резван Лєпераде, Андрєя Херетеу, Анка Стредіє, Біанка Шербан, Юстіна Мунтяну, Роміна Лазаров. Волонтери відвідали навчальні заклади міста Сучава, де в рамках зустрічей говорили із однолітками, оскільки спілкування на рівні молодь - молодь є більш ефективною, ніж дорослі – молодь. 
У центрі міста у цей час був установлений намет, в якому, окрім волонтерів та членів команди проекту, з громадянами дискутували асоційовані члени, Повітова Інспекція Поліції із Сучави, Головне Управління Міністерства Внутрішніх Справ у Чернівецькій Області та Мерія міста Белць. Для моніторингу за якістю проведеної роботи були заповнені 800 запитальників, які продемонстрували, що інформаційна акція мала значний вплив на місцеві спільноти.
Для того, щоб сприяти більшій ефективності інформаційної акції у місті подорожував автобус із причепом, на якому був розміщений зовнішній банер із назвою проекту на румунській, українській та англійській мовах. За допомогою динаміків, було рекламоване повідомлення інформаційної акції та проект в цілому.  
Та сама акція відбулася 28-30 жовтня у місті Чернівці (Україна), а 11-12 листопада у місті Белць (Республіка Молдова). Волонтери із цих міст, які були підготовлені в рамках проекту, як і члени команди проекту, представники асоційованих членів, взяли участь у популяризації повідомлення проекту серед місцевого населення, намагаючись привернути увагу громадської думки до важливих соціальних проблем.
Таким чином, інформаційна акція стала першим практичним видом діяльності, в якій прямо залучались волонтери. Вони показали, що є компетентними, володіють знанням і навиками, використовуючи їх з певним ентузіазмом для поліпшення ситуації. У місті були роздані 9000 листівок та 3000 папок із інформаційними матеріалами.   
У загальній логіці подій, практичні заняття, названі workshop (воркшоп), мали неабияке значення. Вони ставили перед волонтерами завдання кристалізувати та конкретизувати цілі проекту.
Перше практичне заняття, було організоване у місті Сучава. Воно сфокусувалося на практичній реалізації тих знань, які були здобуті волонтерами в рамках проекту, а також на необхідності привертання уваги громадської думки на ті проблеми, які розглядаються волонтерами. a
Для того, щоб ця мета була досягнута, команда проекту запропонувала учасникам практичних занять – 60 дітей та представників молоді: 40 із Румунії, 10 із України та 10 із Республіки Молдови – опрацювати стратегію розвитку на майбутнє, яка мала б за кінцеву мету розв’язання певних проблем, що є актуальними у трьох країнах: незаконний продаж наркотиків, торгівля людьми, транскордонна та організована злочинність. Також була обговорена перспектива розвитку ефективної мережі волонтерства, яка б функціонувала на території трьох держав та яка б справилась із поставленими завданнями. Діти працювали у групах, які включали представників із усіх трьох держав, реалізуючи, таким чином, міжкультурне спілкування. 
Волонтери зуміли співробітничати між собою та досягли поставлені цілі. Кожен вклав великі зусилля у загальну справу, демонструючи серйозне і креативне ставлення до завдань. Команда проекту взяла активну участь в обговоренні результатів проекту та допомагала учасникам у ситуаціях, які того вимагали. Як наслідок цих фактів були підписані 50 контрактів про волонтерство, які гарантуватимуть стабільне функціонування мережі волонтерів. Така мережа дозволить ефективно взаємодіяти у межах представницьких організацій громадянського суспільства, для того, щоб виробити конкретні шляхи розв’язання тих проблем, які є актуальними для певної спільноти із трьох областей. Кооперація та співробітництво стане позитивним моментом у майбутніх відносинах між країнами.  
У другій фазі практичних занять workshop (воркшоп), волонтери були покликані реалізувати рекламну кампанію, яка б відображала головне повідомлення проекту стосовно базових тем. Ці відео-твори стануть основними фрагментами для фільму про останній місяць проекту. Під час практичних занять, окрім волонтерів, членів команди проекту, асоційованих членів, були присутні представники публічних адміністрацій, засобів масової інформації, організацій громадянського суспільства, навчальних закладів та бізнес організацій. Із ними були підписані 6 контрактів про партнерство для гарантування перманентності проведення проекту та реалізації нових спільних дій у майбутньому.  a
Практичне заняття, яке відбулося у місті Чернівці, було організоване відповідно до тих специфічних цілей, які були визначені напередодні. У практичних заняттях взяли участь 40 осіб: члени команди проекту, асоційовані партнери, представники засобів масової інформації, навчальних закладів та місцевих органів влади.    
В рамках дискусій були обговорені основні проблеми, з якими зустрічається місцева спільнота, а також участь волонтерів та залучення дітей та представників молодіжних груп області до їх розв’язання.
Були закладені основи співробітництва у майбутньому між учасниками курсів. Як наслідок можна чекати на живе партнерство між волонтерами та бізнес-колами. В цьому сенсі були укладені 6 контрактів про партнерство для підтримки акцій у соціальній сфері.
У практичних заняттях, які відбулися у місті Белць, взяли участь члени команди проекту, волонтери з Сучави (6 осіб), з Чернівців (5 осіб), місцеві волонтери, представники мас-медіа, навчальних закладів та місцеві жителі. Всього взяло участь 40 осіб.
В рамках «воркшопу» були розглянуті та проаналізовані інформації та ситуації практичного характеру, які стосуються знаходження мереж торгівлі людьми та наркотиків, дій щодо боротьби із незаконною міграцією та транскордонною злочинністю.  
Були представлені інформативні матеріали на наступні теми: «Юридичні основи розвитку волонтерства у Республіці Молдова», «Мобільність та залучення у програми волонтерства», «Розв’язання групових конфліктів».
Окрім цього, були обговорені проблеми пов’язані із ідентифікацією та формуванням стратегії на майбутнє щодо акцій волонтерів у сферах боротьби з незаконним продажем наркотиків, торгівлі людьми, нелегальної міграції та транскордонної злочинності. У цих дискусіях взяли участь: Сергій КУЛІБАБА, представник Мерії міста Белць, асоційований партнер проекту, Віталій БАЛТА, асоційований член з міста Чернівці; Вадім ЛОПОТЕНКО, декан Студентського деканату Економічного Факультету, студент Університету «Алеку Руссо» з міста Белць, Республіка Молдова; Яна СКРІПЛЮК, студентка Університету «Алеку Руссо» з міста Белць, волонтер, Асоціація Малого та Середнього Бізнесу  “Small Euro Business”, Белць, Республіка Молдова; Георгій БОДНАРАШ – вчитель психології, Середня Загальноосвітня Школа з Остриці, Герцаївський район, журналіст, Чернівецька Обласна Ліга Румунської Молоді «Жунімя» з України; Григорє ПАСКАРУ – учень Теоретичного Ліцею «Жорже Кошбук» з міста Белць; Анжела РУСНАК – студентка Університету «Алеку Руссо» з міста Белць, волонтер, Асоціація Малого та Середнього Бізнесу  “Small Euro Business”, Белць; Лауренція МАТІЄСКУ – учениця Теоретичного Ліцею «Богдан Петрічейку Хаждей» з Белць та інші волонтери.a
В рамках практичних занять були підписані 6 Протоколів про наміри, які передбачали підписання у майбутньому, протягом 2 місяців, не менше 6 договорів про ефективне партнерство між волонтерами та бізнесом. Метою цих договорів є підтримка громадських акцій у соціальній сфері та попередження залучення соціальних груп у мережі транскордонної злочинності.  
Волонтери із трьох держав реалізували і цей фільм проекту, як і трьохмовну брошуру.   
Імплементація акції сприяла:

  • Інформуванню дітей та представників молоді із прикордонної території  Сучава (Румунія), Чернівці (Україна) та Белць (Республіка Молдова) про важливість функцій волонтера, відбір волонтерів, формування особистих умінь і навиків, соціальних і громадських позицій для активного залучення у життя спільноти транскордонної території;
  • Розвиток мережі волонтерів без кордонів за допомогою групи волонтерів, заснованої на базі дітей та молоді із шкіл та ліцеїв із Сучави, Чернівців та Балць, підготовлені до попередження незаконного продажу наркотиків, торгівлі людьми, нелегальної міграції та транскордонної злочинності;
  • Ідентифікація та розвиток стратегії у зоні кордону для здійснення у майбутньому волонтерських акцій, які стосуються попередження незаконного продажу наркотиків, торгівлі людьми, нелегальної міграції та транскордонної злочинності.     

Проект вивчає містки для спілкування між румунськими, українськими та молдавськими спільнотами, з метою окреслення тих пріоритетів, які є спільними в рамках програми зміцнення та розвитку громадянського суспільства – основного фактору економічного та соціального розвитку транскордонних спільнот Сучава-Чернівці-Белць. Співробітництво між трьома неурядовими організаціями із зони кордону: Сучава (Румунія), Чернівці (Україна), Белць (Республіка Молдова) та три суміжні території, на кордоні Європейського Союзу із Східною Європою (по за ЄС), які залучені до життя спільнот в яких діють, з метою розвитку мереж волонтерства серед дітей і молоді та їх сприяння попередженню організованої транскордонної злочинності, представлятиме потужний центр обміну досвідом задля зміцнення транскордонного регіонального співробітництва   
  a

 

Кожен вибирає собі власні шляхи покращення життя місцевої спільноти. Надзвичайно важливою є наша роль – роль підлітків. Ми є особами, що моделюють сучасність та визначають майбутнє. Тому, думаю, що є дуже корисною моя участь у проекті «Волонтери без кордону». Я обрала шлях волонтера в рамках проекту, із надією принести певні зміни у спільноту, маючи на увазі основні теми, розглянуті учасниками проекту: торгівля людьми та наркотиками, транскордонна злочинність та нелегальна міграція. Окрім прямого залучення до акцій проекту, я зуміла провести гарно час у компанії цікавих осіб. У мене була нагода спілкуватися із підлітками із сусідніх країн, ознайомитись із новими традиціями та обрядами, здобути нових друзів, із якими я й досі спілкуюсь. Тренери, ті, що навчали нас протягом проекту, зробили все для того щоб донести повідомлення проекту до наших сердець. Знання, які я здобула під час проекту стануть мені у нагоді у майбутньому. Це важливий досвід, що мотивував мене змінити навіть власний стиль життя. Я впевнена, що є надзвичайно важливо продовжити організування певних акцій із позитивними ефектами для наших громад. Я вражена тим впливом, що мав цей проект.  Я зрозуміла, що можна зробити багато, із позитивним ставленням та завзяттям, і найважливіше із прискіпливістю. Я дуже рада, що у мене була нагода брати участь у подібному проекті та залучитись до багатьох проведених акцій. І оскільки я зрозуміла, що можна зробити багато корисних речей для спільноти, я вирішала приєднатися до Фундації «Ана» як волонтер. Надіюсь, що мої майбутні дії в рамках фундації принесуть тільки радісні враження та змінять світ на краще.
Сілцер Мануела, Університет «Штефан чел Маре», Сучава

a

 

Щ може зробити підліток улітку? Може поїхати на море, провести час із однолітками, дивитись на сонце або брати участь у міжнародному проекті. Я вибрала останній варіант, вважаючи, що це найскладніший вибір. Навіть більше, я не чекала, що елементи проекту будуть настільки цікавими, що я продовжу свою діяльність в рамках інших проектів, оскільки лише так я зможу здобути необхідний досвід. Сам проект був для мене сюрпризом, лише через те, що він зібрав молодь із двох сусідніх держав: України та Республіки Молдова. Я була зацікавлена у приятелюванні із ними – не кожного дня спілкуєшся із представниками іншої країни та іншої культури. Разом із ними я брала участь у всіх видах діяльності, навіть у тих, що мали серйозний зміст – зміна ментальності жителів трьох сусідніх країн.  Тренери та ініціатори проекту «Волонтери без кордонів» є цікавими особами, яскравими прикладами для суспільства. Вони не мали надзвичайних здібностей, були простими людьми, які намагались зробити щось корисне для інших осіб. Взагалі, проект був не тільки ефективним, через поставлені цілі, але адресований нам, молоді, для того, щоб ми вивчили нові речі у приємній та гармонійній атмосфері. Я зрозуміла наскільки важливо діяти заради кращого майбутнього власної спільноти, а кожна твоя дія визначає яким чином розвиваються важливі події. Мені дуже сподобались візити до України та Республіки Молдова – це гарний і новий досвід. Я зрозуміла наскільки важливим є спілкування, тоді коли ти хочеш передати інформацію іншим. Я вдячна організаторам проекту за гарну нагоду вивчити як боротися із власними страхами. 
Андрея Херетеу, Національний Коледж «Петру Рареш», Сучава

 

Проект став гарним досвідом для мене. Він був надзвичайно корисним. Він надав мені впевненості у власні сили. Я буду багато працювати для досягнення цілі. Я буду пам’ятати всі ті речі, про які я дізналася на курсах, як й інші види діяльності в рамках проекту. Організатори були надзвичайними. Вони показали нам деякі процеси з іншої точки зору, невідомої нам. Я зрозуміла наскільки важливо цікавитись проблемами спільноти в якій живеш. Я забажала долучитись до якомога більше схожих проектів. Тренери пояснили нам наскільки важливим є досвід волонтерства для майбутньої кар’єри або освіти. Нові друзі, нові знання – все було організовано настільки добре, що в нас залишились гарні враження та корисні інформації Варто залучитись до подібних акцій, оскільки це приносить користь як тобі, так і оточуючим. Неможливо передати словами процес, коли ти бачиш, що речі міняються завдяки тобі. Із задоволенням я брала участь в інформаційних кампаніях, які відбулись у Румунії, Україні та Республіці Молдова. Я не чекала, що всі ми будемо із таким ентузіазмом розповсюджувати інформаційні листівки – мабуть це пояснюється співробітництвом у групах та максимальними зусиллями. Виявилось, що у мене є певні уміння, про які я ніколи не знала. Мені подобається спілкуватись із іншими, дізнаватись цікаві інформації та допомагати іншим. Волонтерство – це такий тип діяльності, який допомагає тобі виявити найглибші риси твого характеру. Беручи до уваги тривалість реалізації проекту, я мала багато нагод здобути необхідний досвід. Найбільше мені сподобався курс з підготовки, який відбувся у серпні. Протягом одного тижня я брала участь у найрізноманітніших заходах  – я навіть відвідала Інспекторат Поліції Повіту Сучава. Вважаю, що рішення брати участь у цьому проекті принесло мені набагато більше користі, ніж я про це могла думати. Зараз я відчуваю потребу й надалі залучатись до волонтерських акцій.   
Біянка Шербан, Художній Коледж «Чіпріан Порумбеску», м. Сучава

a

Я із задоволенням взяв участь у проекті, організованому Фундацією «Ана».  Як наслідок інформаційної кампанії, яка відбулася у нашому ліцеї, я сподівався, що я буду серед учасників проекту і дуже зрадів, коли мені подзвонили. Це дуже гарний проект, який не тільки залучає молодь із сусідніх країн, але пропонує змінити певні суспільні порядки за їх допомогою. Завдяки гарному поєднанню теорії та практики, цей проект, за допомогою моделей і структури, є дуже цікавим, він пояснює теорії, які містить, і це варто цінувати. Програма із формування волонтерів була добре структурована і я можу стверджувати, що мої надії були виправдані.  Проект допоміг мені зрозуміти, що означає координація команди, робота та прийняття певного рішення у ризикованих ситуаціях. Як наслідок цього курсу, я бажаю більше залучатись до життя громади, сприяти покращенню життя на місцевому рівні та використовувати здобуті знання. Я був здивований високим рівнем підготовки проекту, ментальністю та інтелектуальним розвитком учасників та завершенням цієї події, сповненою успіхом. Для мене це дуже гарний досвід. Я познайомився із цікавими людьми, яких в інших умовах, я б не знав. Я мав нагоду розвиватися, ставити нові цілі і, чому ні, реалізувати зміни, які так необхідні всім. Проект показав, що можна щось корисне зробити для Румунії шляхом залучення до ваших проектів. Знаю, що Румунія володіє значним потенціалом, його треба показати та вірити в нього. Я дякую всім та сподіваюсь на нові зустрічі під час інших волонтерських зібрань.  
Іоан Андрей, Технічний Коледж «Александру Іоан Куза»

 

Я дуже зраділа, що у мене була нагода брати участь у проекті «Волонтери без кордонів». І це через те, що я здобула конкретні знання. Розглянуті теми були досить серйозними. Вони були презентовані в інтерактивній манері, те, що нам допомагало ліпше зрозуміти необхідні інформації. Місце для проведення курсів були добре відібрані, не було жодних технічних проблем, зупинок або інших проблем. Це був різноплановий проект, який залишив за собою багато знань та гарних вражень. Всі волонтери були схильні спілкуватися зі мною, вони були відкритими до бесіди, створюючи сприятливу атмосферу. Я здобула нових друзів та навчилася слухати думки інших. Тренери отримували задоволення від того, що вони робили. Вони мали хист говорити з нами у дружній манері та допомогли нам подолати комунікативні бар’єри. Ми всі були вражені теоретичними знаннями тренерів та їх практичними уміннями, їх доброзичливістю, з якою вони передавали свої знання волонтерам. Все, що я вивчила є корисними інформаціями. Я їх буду використовувати у моїй подальшій діяльності. Я вперше зустрілася із таким стилем проведення лекцій, цікавим та корисним стилем, який привернув увагу учнів та змусив всіх шукати нові інформації. Всі поради були корисними і всі знали, що треба робити, а решта залежало від уваги та смаків кожного. Інформаційна кампанія відбулась у всіх трьох країнах. Вона допомогла мені подолати страхи спілкування та ліпше взаємодіяти із людьми. Я здобула певну впевненість і горда тим, що я можу говорити перед публікою без проблем. Я зрозуміла, що залучення кожного – це вже великий крок до змін, до поліпшення та розв’язання комунікативних дилем. Це добре обдуманий проект. Вітаю організаторів з успіхом! Сподіваюсь побачити нові проекти.
Анка Стредіє, Школа №1, Сучава

a

Жертва –
незрозумілий світ.
Світ, в якому, я відчуваю себе замкненою.
Чекаю на світло,
чекаю на вихід.
Навіть якщо кричу,
відчуваю,
що ніхто не поверне мені голос.

Мабуть, знаєш як
загубитись вулицями,
без смислу,
як брехливий сон?
 
Ніколи не хотіла
і не хочу,
крім того щоб
бути такою самою,
ніж мати ще одну нагоду
у майбутньому.

Хочу бути як напередодні
Будь-хто із нас може стати жертвою торгівлі людьми. Будьте обережними щодо обману! Ми маємо піклуватись про нас самих та бути уважними до всього, що діється навколо нас. Ми не маємо вірити у правдивість цієї пастки. Можливо, ти звільнишся із їх рук, але чи станеш ти як напередодні? Чи зможеш ти вибудувати собі життя?
Те, що ми точно знаємо, це факт, що всі події із нашого життя – навіть найнезначніші – змінюють нашу свідомість. Жертва торгівлі людьми видозмінить свої переконання на все життя, маючи постійний кошмар у свідомості. Не будьте байдужими до крадіжки вашого життя!

 

Волонтери є особами, які з власного бажання жертвують вільним часом, використовують знання, ідеї та досвід для діяльності у громадських організаціях, або у неформальних організаціях. Бути волонтером є великим досягненням, але цей вид діяльності передбачає і певну відповідальність. Досить складно пояснити людям суть проблеми. Волонтер має бути ввічливим та наполегливим.
Я позитивно оцінюю той факт, що у Румунії поліція співпрацює із громадськими організаціями. Коли мені запропонували стати волонтером, я уявила, що треба організувати всілякі молодіжні акції. Але, все виявилось не так складно. Більше всього мені сподобалися зустрічі із співробітниками поліції.
На мою думку, якщо ми хочемо залучити молодь до наших акцій, то потрібно увести необхідну інформацію у соціальні мережі, показувати рекламні повідомлення по телебаченню, розмістити відповідні листівки у місця, які часто відвідують підлітки.  Немає жодного сенсу переконувати дорослих, оскілки  у них вже сформований характер;  вони не хочуть його змінювати. Найбільше уваги варто звертати на молоде покоління, тому що саме вона представляє майбутнє.
Хочу виразити свою вдячність організаторам проекту. До цього проекту, я навіть не знала про подібні акції громадського характеру. Було б добре, щоб ці акції мали певне продовження, але у більш широкому форматі. Дякую всім за знання та здобутий досвід. 

Каролі Наталія, учениця Теоретичного Ліцею «М. Гоголь», м. Белць.

 

a

Проект «Волонтери без кордонів» подарував мені нові уміння, знання, інформації та нових друзів із двох країн, що є сусідами Республіки Молдова.
У Сучаві, Румунія, я пробула тиждень, набуваючи нові знання, майже кожного дня, та беручи участь у громадських акціях, корисних для суспільства. Я навчилась говорити перед публікою, те, що я не вміла раніше, у мене з’явились нові друзі, із якими я й досі спілкуюсь. Вони ознайомили мене із румунськими традиціями та іншими гарними речами.    
Під час мого другого перебування у Сучаві, я зробила невеликий фільм, в якому я розповіла світу, що означає бути волонтером. Мене вразила робота у командах із іншими волонтерами. Кожна група підготувала виступ, а потім демонструвала його перед іншими.   
У місті Чернівці, Україна, я була цієї зими, тут я здобула дуже багаті знання. Я побачила дуже гарне місто, яке знаходиться немов у казці. Тут кожен висловив свою думку про проект. Все це було цікаво.
До речі, я також взяла участь у інформаційній кампанії, яка відбулась у місті Белць. Тут я розповідала людям про волонтерство та його функції, про негативні ефекти наркотиків та алкоголю, про насильство у сім’ї та у суспільстві. Мені дуже сподобалось відповідати людям на запитання, які мені надавались. Було приємно коли люди говорили «Це дуже добре, те, що робите. Ви дуже добрі». 
Я вперше взяла участь у проекті волонтерів. Він буде не останнім. Мені дуже сподобались ті акції, в яких я взяла участь. Я думаю, що цей проект був дуже вдалим, як для мене, так і для спільнот із трьох регіонів. Вважаю, що подібні проекти мають бути реалізовані частіше.
КАЗАКУ АНА, волонтер
Державний Університет «Алеко Руссо», м. Белць,
Економічний Факультет 

 

a

«Волонтери без кордонів» - крок до прогресу
До мого залучення до проекту «Волонтери без кодонів» я не знав, що означає поняття волонтерство. Я чув це слово в рамках радіо та телепередач, але не розумів його суті.  
По-перше, хочу відзначити, що волонтерство є нічим іншим як діяльність для публічного блага, яка здійснюється з власної ініціативи.
Для мене цей проект є кроком до прогресу, до прогресу соціального. Я мав нагоду познайомитися з іншими людьми, які мені показали всі позитивні результати цієї діяльності. Залишились дуже хороші враження про керівників курсів. Вони показали нам, які молодіжні проблеми існують у сучасному світі і яким чином їх можна розв’язати. Відкриті дискусії стерли  вікові межі між учасниками курсів.
Специфічним моментом виявився візит до Повітової Інспекції Поліції з Сучави, де я вперше тримав у руках зброю. Там я побачив дресированих собак, які переслідують правопорушників. З нами вони поводились дуже приязно. Мені дуже сподобався день курсів, коли організатори призначили нас суддями. Ми мали розглядати різноманітні кримінальні справи, те що нам дуже сподобалось.
В рамках проекту я не тільки здобув певні знання, але й нових друзів, працюючи у дружній та прозорій атмосфері співпраці.
Найбільше запам’ятався день, коли ми відвідали найкрасивіші монастирі Румунії, серед них і монастир Путна. Насамкінець, нам також зробили гарний сюрприз, ми були присутні на фестивалі «Дор Буковінян», який проходив у місті Ботошань. 
Гарні враження й від інформаційної кампанії, яка відбулась у моєму рідному місті – Белць. Також вразили практичні заняття від 25 березня.
Я дуже вдячний цьому проекту, за те, що він допоміг мені зрозуміти як досягти певних результатів із невеликими зусиллями, за гарні події, нових друзів, за позитивне ставлення до мене. Хочу подякувати пану Нєлу Тодіряну, пану Балинскі, всім хто проводив курси, оскільки вони є гарними людьми із великою душею!!!
Гирла Адріана, учениця Теоретичного Ліцею «Міхай Емінеску»,
м. Белць

 

В рамках проекту я познайомилась із однолітками. Вони були ентузіастами та спрямованими на ініціювання суспільних перетворень. Я дуже рада, що мої друзі думають так як я: можеш бути волонтером лише тоді, кули у тебе ініціативна душа, коли ти готовий пожертвувати вільним часом для того, щоб переконати інших людей у тому, що вони мають змінитись, видозмінюючи свої ставлення та власні думки. У мене малий досвід, але мені подобається брати участь у діяльностях в рамах проекту «Волонтери без кордонів».  Коли я вперше почала дискутувати із людьми про здоровий спосіб життя, я побачила, що вони були зацікавлені моїм прагненням відкрито полемізувати про торгівлю людьми та наркотиками, про паління, проблеми ювенальної юстиції та інші, які є актуальними для нашого суспільства.
Я відчула себе важливою завдяки тому, що не люблю байдужість. Я позбулася інертності та залучилася до процесу збагачення добра та довіри. Ми можемо змінити і навіть врятувати світ, якщо захочемо.
Під час волонтерських акцій ми дізнаємось, що всі питання розв’язуються за допомогою любові, відвертості, терпіння. Я хочу стати волонтером і бути ним все життя. Мені подобається, що я є вільною у діях. Цей факт робить мене дисциплінованою та відповідальною перед поставленою ціллю.
ПОПА Іоана, Теоретичний Ліцей «Міхай Емінеску», м. Белць

a

Хочу подякувати всім за спеціальну нагоду брати участь у гарному проекті «Волонтери без кордонів». Я дуже щаслива, тому що прослухала курси з підготовки волонтерів, які відбулися у місті Сучава, а також практичні заняття у місті Белць. 
Я вперше взяла участь у такому проекті і не жалкую, навпаки здобуті враження були яскравими. Я здобула можливо не найглибші знання, але вони стосувалися маловідомих речей, про які я нічого не знала.
Цей проект має велике значення для мене, оскільки, окрім факту, що я здобула глибокі знання про транскордонну злочинність та торгівлю наркотиками, у мене з’явилось багато нових друзів із сусідніх країн, а також із міста Белць. Запам’ятались спортивні перегони, які були проведені у Сучаві. Цікавими виявились дискусії із партнерами проекту, які стимулювали активність учасників.  
Надіюсь на можливість практично використати здобуті знання, навіть у рамках мого рідного ліцею.  Також бажаю, щоб це був не останній проект. Хочу щоб він став кроком до нових конструктивних та цікавих проектів.

МАТІЄСКУ Лауренціа, учениця Теоретичного Ліцею «Б. П. Хашдеу»
 м. Белць

 

Проект «Волонтери без кордонів»
Сьогодні, найрадикальнішою формою порушення прав людини є торгівля людьми та наркотиками. Республіка Молдова є однією з найбільших «експортерів» людей із Східної Європи. У цій сфері ситуація є досить складною і схожою на соціальну хворобу.
Проект «Волонтери без кордонів» є зброєю проти цієї хвороби. Цей проект залишив за собою яскраві враження. Я дуже задоволений ним. Окрім корисливих для суспільства дій, ми добре розважились.
Після повного прослуховування лекцій, я зрозумів, що торгівля людьми та наркотиками є надзвичайно розповсюдженим у світі злочином. Я осмислив основні причини появи торгівлі людьми: бідність, неадекватні публічні послуги, високий рівень безробіття, дискримінація жінок, відсутність піклування з боку друзів та недостатнє інформування населення про сучасні тенденції легальної міграції закордоном тощо.
Проект «Волонтери без кордонів» був організований на досить високому рівні. В рамках проекту я збагатив свій багаж досвіду у сфері волонтерства. Здобув багато знань про волонтерство від колег із Румунії та України. Освоїв нові методи комунікації та взаємодії під час здійснення волонтерських функцій.
Під час проекту я зрозумів, що не існує нічого сильнішого ніж серце волонтера. Працював у команді, складеної з представників різних національностей (румуни, українці, молдовани). Праця виявилась ефективною та активною. Разом, ми створили єдину команду, сповнену натхненням, енергією, розумінням та бажанням бути волонтерами.
У пам’яті залишились лише приємні спогади. Всі наші дії були спрямовані на поліпшення суспільного добробуту. Тому, моє серце – сповнене гордістю. Ми дійсно змогли досягти певних результатів. 
Лекції, в яких були розглянуті питання торгівлі людьми та наркотиками, були проведені висококваліфікованими кадрами. Вони мали доброзичливе та поважне ставлення до всіх учасників. 
В рамках проекту ми були добре поінформовані та підготовлені. Як наслідок, ми стали більш компетентними у питаннях торгівлі людьми та наркотиками.
Проект «Волонтери без кордонів» є естетичним проектом. Він має за мету поліпшення соціальної ситуації щодо незаконного продажу наркотиків та торгівлі людьми. Зрозуміло, що це лише невелике зображення в океані проблем, але це важливе зображення із певною місією, яке ми, волонтери, максимально виконали.
Відчуваю себе щасливим, тому що я брав участь у такому проекті, в якому я познайомився із добрими особами. З ними я спілкуюсь для того, щоб змінити суспільство.
Ми є героями, оскільки лише волонтери відображають із завзяттям, ідеєю, повагою та любов’ю добрі наміри стосовно нації.

МЕЛІНТЕЙ Міхай, учень Теоретичного Ліцею «Васілє Александрі»,
м. Белць

 

 

Часто можна почути від молодих людей, що вони хочуть спробувати чогось нового та провести вільний час у цікавих діяльностях, для того, щоб позбутися ситуацій одноманітності. На превеликий жаль, дуже часто це лише думки, які не стають реальністю. Чому? Мабуть, через те, що не існує підтримки, волі та необхідної мотивації.  
«Навіщо боротися, якщо добре так як є? Я не є Дон Кіхотом, який бореться із вітряками. Навіть якщо я їм буду, чи буде це хтось цінувати?...» Так виглядає думка однієї людини із мого рідного міста. Якщо бути відвертою, 3 року тому назад я думала так само. Але відбулись багато подій, які змусили мене змінити свої погляди. Проект «Волонтери без кордонів» є в списку цих подій. Він заставив мене сказати: «Так! Я можу дещо змінити!». 
Чесно кажучи, я направлялася до Сучави із метою познайомитись із багатьма особами, побачити гарне місто, кріпость Стефана Великого і майже не думала про здобуті знання.  Через деякий час, у мене кардинально змінились погляди. З кожним днем я бажала здобути нові знання, які стосуються волонтерів. Новий вид діяльності робить тебе гарнішою, багатшою, розумнішою та залученою до сучасних подій.
Мені дуже сподобалась програма семінару. Думаю, що саме коректний розподіл видів діяльності сприяли кінцевому успіху. Ми не слухали лекції, які тривали півтора години, коли інформація про волонтерство надоїдає. Ми гарно провели час, вивчаючи цікаві інформації. Мені подобається вчитися, але я не завжди до цього схильна. Під час цілого тижня, я слухала лекції із задоволенням. Тут вся заслуга належить викладачам. Вони не стали читати сухі лекції, а взялися за розповідь про цікаві моменти волонтерства. Ми дискутували, висловлювали власні погляди. Тоді я зрозуміла, що у ситуації мого вигнання у пустелю Сахара, я би не змогла довго жити (так показав проведений тест), я уявила себе старенькою пограбованою жінкою, я побачила як виглядає детектор брехні, я компенсувала відсутність друзів на сторінці Facebook. Найголовніше є те, що я усвідомила, що можу зробити набагато більше корисних справ для  мого рідного міста, моєї країни та мого власного життя.
Окрім знань про діяльність волонтерів, я познайомилась із іншим суспільством, іншою ментальністю, іншою інфраструктурою. Я зрозуміла, що зміна є реальною та абсолютно необхідною. Потрібне бажання та багато праці. Волонтерство формує нові цінності, тому дуже важливо, щоб волонтери працювали у вище згаданих сферах.
Всі говорять, що у нас дуже мало організацій для залучення волонтерів, але це лише виправдання. Я знайома з людьми, для яких відсутність координаторів у сфері волонтерства не стала причиною, а натхненням. Вони заснували неурядові організації та школи для волонтерства, для того щоб залучити молодь у їх діяльність. Було б добре якщо і учасники проекту мали б волю організувати щось подібне. У майбутньому, я надіюсь на об’єднання зусиль. На основі спільного досвіду, ми повинні ініціювати певні дії, якими ми зможемо пізніше гордитись. Це означатиме, що ми не дарма взяли участь у цьому проекті. 
Коли ти досягаєш певної цілі – обираєш нову мету, оскільки такі ми, люди, завжди хочемо чогось нового, що дуже важко реалізувати. Я брала участь у тренінгах та здобула нові знання теоретичного характеру. Це була перша мета. Зараз я хочу побачити як все це працює на практиці. Сподіваюсь, що і ця мета стане реальністю. Я готова боротись, але розумію, що все можливо. Я ніколи не втрачу надію на гарне майбутнє для суспільства в якому живу. Лише разом ми зможемо зробити так, щоб наші мрії стали реальністю. 
P.S. Хочу подякувати всім організаторам тренінгу. Ви є компетентними у ваших діях. Сподіваюсь, що ви будете стимулювати інших підлітків, для того, щоб вони були зацікавлені у суспільних перетвореннях.

НЕГРУ Аделіна, учениця Теоретичного Ліцею «Міхай Емінесу»,
м. Белць

a

міжнародного проекту «Волонтери без кордонів». Я був вражений різноманіттям запропонованих тем та варіативністю діяльності – зустрічі із молоддю, практичні заняття, обговорення, рольові ігри, ініціативні візити, екскурсії до різноманітних культурних об’єктів, спортивні змагання тощо.
Деякі інформації не були для мене новиною, інші – стали для мене певним відкриттям. Весь спектр інформацій був надзвичайно цікавим, сучасним та корисним. Наприклад, торгівля людьми та наркотичними речовинами були для мене лише словами, про які розповідали по телебаченню. На них я особливо не звертав увагу. Я думав тоді: це мене не стосується, я цим не займаюсь. Завдяки волонтерській діяльності я зумів глибше проаналізувати основні суспільні проблеми.
Мені дуже шкода за тих підлітків, які просто не розуміють в чому полягає цінність життя. Вони шкодять своєму здоров’ю та вбивають себе. Тому, я вважаю, що цей проект є надзвичайно корисним та ефективним. Було б добре його продовжити у майбутньому, для того, щоб він охопив якомога більше молоді.

НОВІЦКІ ДМИТРО, учень Середньої Загальноосвітньої Школи №3, м. Белць

 

Що таке волонтерство?
«Що таке волонтерство?». На мою думку це: життя, майбутнє, знання, інформування, інтерес, користь, досвід, енергія, залучення, ініціатива, команда, друзі, захоплення, рішення тощо. Цей семантичний ряд може бути продовжений. Але, я би обрала 3 ключові слова, а саме, майбутнє, користь та досвід.
«Волонтерство» може мати як синонім слово «користь». З власного досвіду можу розказати, що волонтерство випливає із власної ініціативи та бажання принести користь суспільству. За допомогою інформаційних заходів, починаючи з 13 листопада у місті Белць (Республіка Молдова), у центрі міста, ми волонтери, розповсюджували листівки та папки із виховним змістом. Таким чином, ми допомагали жителям зрозуміти небезпеку від продажу наркотиків, торгівлі людьми тощо.
Слово «майбутнє» має пряме відношення до волонтерства. В рамках проекту «Волонтери без кордонів», ми проаналізували проблеми суспільства, а саме, молоді, та визначили основні шляхи їх розв’язання. Ми, молодь, являємось як сучасністю, так і майбутнім. Сьогодні молодь часто стикається із торгівлею наркотиками, із нелегальною міграцією та злочинністю. Якщо ми будемо проінформованими, то ми будемо озброєними.
Здобутий досвід є різноманітним. Розпочали із «Курсів із формування молодих волонтерів» у місті Сучава (Румунія), які включали культурну програму та дивертисмент. Потім ми брали участь в інформаційній програмі, яка відбулась у місті Белць. Також ми взяли участь у трьох практичних заняттях у Сучаві, Чернівцях та м. Белць, де особисто ми дійшли до остаточних висновків щодо волонтерства без кордонів.
Тож, окрім здобутих знань, які були освоєні під час проекту, я налагодила нові знайомства із молоддю із Сучави та Чернівців. Також я була залучена до процесу обміну досвідом.
Хочу подякувати пану Андрію Балинському, який дозволив мені бути волонтером, та пану Нєлу Тодіряну, який був менеджером проекту.
Я дуже рада, що у мене була можливість брату участь у запланованих видах діяльності, що мали значний вплив на формування мене як особистості. 

ПОДЛІСНІК Коріна,
Державний Університет «Алеку Руссо», м. Белць, Міжнародна Асоціація Малого та Середнього Бізнесу “Small Euro Business”, волонтер

 

 

Про проект «Волонтери без кордонів» я вперше дізналась від професора університету, Балинського Андрія, який спровокував у мені неабиякий інтерес.
Тож, я взяла участь в інформаційній компанії (травень 2011). Тут я заповнила деякі анкети та залучилася до селекції волонтерів міста Белць у листопаді 2011 р. Саме тоді я розповсюджувала листівки та папки із інформаціями проти наркотиків, проти торгівлі людьми та насилля, із метою сказати суспільству СТОП наркотикам, особливо звертаючись до молоді.
Тому, у січні 2012 року я також брала участь у практичних заняттях, які відбулись у Румунії, у місті Сучава. Там мені все дуже сподобалось і я дізналась про багато нових мотивів, необхідних для того, щоб стати волонтером. У згаданих подіях, я розвинула свої навики роботи у команді та обговорювала основні питання, які стосуються волонтерства: що таке волонтерство, чи добре бути волонтером, які проблеми існують у суспільстві та в окремих спільнотах?
У мене з’явились нові друзі із Сучави та Чернівців.
У лютому 2012 р. подібні акції відбулись і у місті Белць. Тут були присутні і наші колеги із Чернівців і Сучави. Я мала відкриту бесіду із іншими волонтерами, яка збагатила мій досвід. Окрім цього, я розробила нові стратегії дій на майбутнє.
Мені дуже пощастило, що я брала участь у цьому проекті. Я планую продовжувати свою діяльність в рамках асоціації  «Small Euro Bussines» як волонтер.
РУСНАК АНЖЕЛА,
студентка Державного Університету «Алеку Руссо», м. Белць

 

Протягом 2011-2012 років я була включена у команду волонтерів, в рамках проекту «Волонтери без кордонів». Я дізналась про цей проект від колеги по групі. Одного дня вона мені розповіла наскільки цікавим є цей проект. Вона мене зацікавила і я записалась у волонтери. Дійсно, це щось дуже цікаве і дуже веселе. Окрім цього, я здобула дуже багато нових знань, які стануть мені у нагоді.
У січні 2012 року ми були запрошені брати участь у практичних заняттях, які відбулись у Сучаві, Румунія. Нас зустріли із душевним теплом. На семінарах ми були у центрі уваги. Кожен із нас був активним, хтось знімав відео, хтось грав рольові ігри, одні писали, інші малювали. Час проходив дуже швидко і ми навіть не помітили як швидко стемніло. Ми зрозуміли, що наступного дня ми їдемо і засмутились.
Навесні 2012 року колеги із Чернівців, Україна, та Сучави, Румунія, були запрошені до міста Белць, Республіка Молдова. Практичні заняття були сповнені дискусіями, новими ідеями, бесідами. Кожен висловлював власну точку зору.  
Під час кожного семінару, волонтери дізнавались щось нове, робили відповідні висновки, внаслідок кожної зустрічі, та навчались певним речам.
Варто відзначити, що ми познайомились із гарними людьми та стали друзями.
Мені жаль, що проект так швидко завершився. Надіюсь на те, що скоро я знову стану волонтером в рамках таких програм. 
СКРІПЛЮК ЯНА,
Державний Університет «Алеко Руссо», м. Белць, студентка, волонтер

a

The project “Volunteers without frontiers” has as a main objective to improve the cross border cooperation and to enhance the experience sharing between pupils and students from participating countries. Project has started in 2011 and ended in 2012. Importantly, there was organized a fruitful collaboration between the volunteers from the three countries, Ukraine, Romania and republic of Moldova. As for me, it was a knowledgeable and positive experience. I’ve learned new things that helped me to understand the problems of our region much better. First of all, the lessons and training courses that took place in all three countries represent a great potential for activities “outside the program”. Namely after being familiarized with the activities of cross-border services, police, public organizations and participated at training courses the activists organized in their own countries social events to promote the Action within high schools and other institutions. The training courses concerned topics such as “Drugs”, “Human Trafficking”, “Contraband”, “Illegal Migration”. Of course, the main direction of the events was to establish collaboration between the three countries. Informing youngsters is the way to reduce the number of crimes in the cross border area.
Ilie Parpaut, student, Chernovtsy (Ukraine)

 

Європейське суспільство потребує великого числа волонтерів
В рамках європейського проекту «Волонтери без кордонів», який розпочався 1 березня 2011 року, партнерами якого є Міжнародна Асоціація Малого і Середнього Бізнесу „Small Euro Business”, м. Белць, Ліга Румунської Молоді «Жунімя» у Чернівецькій області та Благодійна Фундація із Взаємодопомоги «Ана», м. Сучава, були організовані різноманітні зустрічі, тренінги, як у Сучаві, так і містах Чернівці та Белць.  Я мав гарну нагоду взяти участь у всіх зустрічах, які були проведені у трьох країнах.  Я зрозумів, яке місце займає волонтер у суспільстві, а також, що він може зробити для медіатизації серед населення таких проблем як торгівля людьми, наркотиками тощо. Серед зустрічей, було проведене і міжнародне практичне заняття. Перші практичні заняття відбулись у Сучаві та Чернівцях, останнє – у місті Белць. Державний Університет «Алеку Руссо» приймав учасників третього практичного семінару. Там відбулись три великі сесії, в яких взяли участь 50 представників молодого покоління з України, Румунії та Республіки Молода.  Поміж обговорених тем, я би хотів відзначити «Юридичні особливості розвитку волонтерства у Республіці Молдова», тема, яка була представлена професором Андрієм Балинським із м. Белць; про «Комунікативні методики» нам розповів Влад Гросар, студент Університету «Штефан чел Маре» із Сучави.  Була презентована і тема «Елементи, які блокують спілкування». Були проведені і певні обговорення щодо специфічних проблем, з якими зустрічаються волонтери із трьох держав. Молоді волонтери показали, яким чином волонтерство може позитивно вплинути на розвиток особи.
Молодий вчитель та журналіст із міста Чернівці, Георгій Боднараш, розповів про методи залучення молоді до програм волонтерства, про форми пояснення румунським учням із півночі Буковини, школярам Загальноосвітньої школи з румунською мовою навчання села Остриця, Герцаївського району, де він працює, яку роль відіграє волонтерство у боротьбі із сучасними суспільними проблемами – споживання наркотичних речовин, алкогольних напоїв, насильство, торгівля людьми тощо.  
На жаль, число молодих волонтерів стає все меншим. До цього висновку дійшли учасники з Румунії, України та Республіки Молдова під час трьох практичних семінарів, передбачені проектом «Волонтери без кордонів». Я дуже радий, що у мене була можливість відкрити для себе особисто багато нових інформацій. Я був серед молодих волонтерів із України та брав безпосередню участь у реалізації цього проекту. 
СОПОНАРУ Юрій, випускник Чернівецького національного університету

 

 

The European projects are very popular among youngsters from Ukraine, Romania and Republic of Moldova. This time, when at 1 March, 2011 started the project “Volunteers without frontiers” which unfolded informing and prevention activities concerning drugs trafficking, we, the young generation, again became the target group. One of the activities that took place is the informing campaign covering the topics such as: the importance of volunteering for personal development and career, preventing the vulnerable groups about drug and human trafficking, organized crime, illegal migration and cross border delinquency. The campaign unfolded in all three countries – Ukraine, Romania and Republic of Moldova. In summer 2011 I had the opportunity to become one of the 60 volunteers from Chernovtsy, Suceava and Balti trained within volunteering courses. During this time I’ve learned for the first time things that will be useful for me and my peers for lifetime.  The volunteers have a significant role in our society. In Suceava as well as in Chernovtsy and Balti have been organized Information Caravans by volunteers. Also at the unfolding of the caravans participated representatives of Police Inspectorate, NGOs from Ukraine, Romania and Republic of Moldova.  Project Partners  – Romania Youth League “Junimea” from Chernovtsy, International Association of Small and Medium Business “Small Euro Business” from Balti, Republic of Moldova, associate partners- County Police Inspectorate Suceava, Militia Inspectorate Chernovtsy, Balti City hall and finally the lead partner ANA Foundation  from Suceava, Romania defined their main objective as to establish a collaboration between Romanian, Ukrainian and Moldavian regions through a joint project which tries to exploit the common socio historical traditions in order to enhance the economic potential of the border area.  I’d like to mention that the organizers of this project managed to achieve their goal due our involvement in the promoting actions and prevention events concerning human and drug trafficking. I would like to participate again at cross border projects taking into consideration my experience and knowledge about volunteering.
 Ina Bompa, student at National University, Chernovtsy

 

 

I would never think that drug consume may cause such grave consequences.  Although I’m too young to discuss this topic, I’d like to mention that participating at various courses and workshops in Suceava, Chernovtsy and Balti within the project “Volunteers without frontiers” I’ve understood that being a volunteer is important and I have to share with my peers my knowledge about threats of drug consumption, the effects of the this kind of dependence and the possibilities to help others from falling into the trap and prevent them from ruining their lives. I’m sure I would be able to show them the right way and maybe to attract my peers also to join the volunteering activities.
Unfortunately volunteerism is a new topic for me. There is little information in high schools you can hear about this benevolent but useful activity.  I am sure that the information I’ve gained throughout this period of time at training courses is sufficient for volunteering activities but I wouldn’t mind to learn more given the opportunity to participate at other projects of this kind.
I’m grateful to those who helped us learn new important things for our generation and for our future.
Cristian Vasile Plevan, student at High School Cupca, Chernovtsy