suceava


prima pagina Dezvoltarea Durabila a Parteneriatelor Transfrontaliere

 

Dezvoltarea Durabila a Parteneriatelor Transfrontaliere

 

 

 

KIT DE INSTRUMENTE PENTRU ONG


Manual training Cernauti

Manual training Cernauti ENGLEZA

Manual manager de proiect

Manual manager de proiect Engleza

Abilitati de prezentare
21 de Tehnici de negociere

Cateva secrete prezentare eveniment

The secret to great presentations

The Top 10 Time Wasters
Time Management

 

 

Documentele sunt în format pdf pentru a putea fi citit în forma originală. Pentru a deschide un fişier PDF aveţi nevoie de programul Acrobat Reader care se distribuie gratuit.

 

aAdobe® Reader

 


Prezentare Proiect
„Dezvoltarea Durabila a Parteneriatelor Transfrontaliere”.

Proiectul are fixate urmatoarele obiective: Obiectivul general: Dezvoltarea capacitatii organizationale a sectorului neguvernamental din judetul Suceava si Regiunea Cernauti în vederea derulării de programe de activităţi transfrontaliere comune Obiective specifice: Instruirea liderilor de organizatii neguvernamentale din cele doua comunitati transfrontaliere in vederea imbunatatirii capacitatii organizationale a sectorului; Iniţierea si permanetizarea unui cadru de comunicare intre sectorul neguvernamental din judetul Suceava si Regiunea Cernauti; Promovarea sectorului neguvernamental la nivelul comunitatilor locale, ca factor de dezvoltare locală. Grupul tinta al proiectului este reprezentat de un numar de 26 de lideri de organizatii neguvernamentale din judetul Suceava si Regiunea Cernauti care vor fi selectati de catre echipa de implementare proiect in functie de criterii bine stabilite. Proiectul propune organizarea si desfasurarea unui curs de formare a liderilor organizatiilor neguvernamentale locale cu privire la metodele de dezvoltare organizationala a sectorului (managementul resurselor umane si a resurselor financiare intr-o organizatie neguvernamentala, relatia ONG-comunitate locala- analize SWOT, analize cost beneficiu, tehnici de comunicare interne si externe, strategii de promovare a voluntariatului, strategii de fundraising, cresterea vizibilitatii organizatiilor neguvernamentale la nivelul comunitatilor, relatia adiministratie locala-sector asociativ ca factor de dezvoltare organizationala, notiuni de managementul proiectelor). Cursul de formare va fi structura in doua parti care se vor desfasura la Cernauti si respectiv Suceava. Participantii la curs vor beneficia de instruirea oferita de un trainer specializat care de asemenea va realiza in cadrul proiectului un kit care va contine metode si instrumente de dezvoltare organizationala a sectorului neguvernamental. Kitul realizat care va lua forma unui manual in format electronic, va fi un suport informational care va fi diseminat atat participantilor la cursul de formare, cat si altor reprezentanti de organizatii neguvernamentale din judetul Suceava si Regiunea Cernauti. După finalizarea cursului de formare participanţii vor operaţionaliza rezultatele instruirii prin realizarea de propuneri de proiecte viitoare de cooperare transfrontalieră. Acestea vor fi dezbătute în cadrul unei vizite de evaluare realizată de către trainer. Actiunea proiectului va fi implementata de catre aplicant in parteneriat cu Organizatia obsteasca de tineret “ Voluntar” din Cernauti, Ucraina si va avea o durata de 12 luni.
La nivelul regiunii transfrontaliere, exista putine punti de comunicare si colaborare intre ONG-uri , cu toate ca de-a lungul timpului s-a incercat apropierea lor. In urma proiectului PHARE CBC pe care organizatia noastra l-a desfasurat impreuna cu partenerii sai din Ucraina s-a constatat o prima deschidere si nevoie de colaborare intensa a participantilor din ambele tari. Lipsa posibilitatilor de relationare intre ONG-urile din ambele tari s-a datorat atat instabilitatii politice, cat si a lipsei unei strategii coerente de dezvoltare in zonele transfrontaliere. Mai mult, prin acest proiect, dorim sa aducem aportul la concretizarea strategiilor Europene in zonele transfrontaliere. Activitatile proiectului vin sa sustina dezvoltarea sectorului neguvernamental local din Judetul Suceava si Regiunea Cernauti, ca factor de dezvoltare locala. De asemenea, initiativa proiectului promoveaza permanentizarea si dezvoltarea unui cadru de comunicare şi cooperare intre sectorul neguvernamental din cele doua comunitati transfrontaliere implicate in proiect, cadru care va fi un instrument de schimb de bune practici si know how intre reprezentantii organizatiilor neguvernamentale romane si ucraininene. Cursul de formare care se va desfasura in cadrul proiectului vine sa sprijine numarul redus de astfel de programe desfasurate pentru reprezentantii organizatiilor neguvernamentale. Realizarea kitului de instrumente si metode de dezvoltare organizationala pentru ONG-uri va sustine imbunatatirea activitatii acestora crescand astfel importanta rolului jucat de sectorul asociativ la nivel local. Initiativa acestui proiect promoveaza si sustine in acelasi timp cresterea vizibilitatii la nivel public a proiectelor de cooperare transfrontaliera ca factor de dezvoltare locala.

 

img img img img

 

 

 

 

 

 

img img img img

 

 

 

 

 

 

 

img img img img

 

 

 

 

 

 

img img img img

 

 

 

 

 

 

img img img img

 

 

 

 

 

 

In 4 Decembrie 2006 Comisia Europeana a lansat documentul “Strengthening the European Neighbourhood Policy” care atrage atentia asupra intensificarii actiunilor de colaborare la nivelul societatii civile prin activitati care sa incurajeze initiative locale si regionale in vederea stabilirii si dezvoltarii unei cooperari de-o parte si de alta a granitelor. De asemenea, in documentul EU/UKRAINE ACTION PLAN strategia de dezvoltare intre Uniunea Europeana si Ucraina pune accent pe cresterea efectiva a programelor si proiectelor in sfera cooperarii regionale creand activitati de suport si de implicare la nivel local si regional al societatii civile.
In plus, Ministerul Afacerilor Externe din Romania considera ca prioritati: substanţierea Politicii Europene de Vecinătate, care devine nu doar un catalizator pentru propagarea valorilor şi standardelor UE în zonele răsăritene, dar şi un instrument de promovare a unei abordări strategice, cuprinzătoare şi flexibile pentru regiunile respective.
Propunerea proiectului vine in sprijinul urmatoarelor nevoi identificate:: Sustinerea dezvoltarii permanente a structurilor organizationale din sectorul neguvernamental local ; Investitii in instruirea resurselor umane care fac parte si activeaza in cadrul organizatiilor neguvernamentale in vederea implicarii acestora in dezvoltarea de strategii viabile pentru organizatiile neguvernamentale din care fac parte; Dezvoltarea unui cadru de comunicare intre organizatiile neguvernamentale din comunitatile transfrontaliere ; Schimbul de bune practici si know how intre organizatiile neguvernamentale locale din zona transfrontaliera in vederea derularii de proiecte de succes ; Cresterea vizibilitatii sectorului asociativ la nivelul comunitatilor locale ca factor de dezvoltare.
Grupul tinta al proiectului : 26 de lideri de organizatii neguvernamentale din Judetul Suceava si regiunea Cernauti; Beneficiarii proiectului : 25 de reprezentanti ai autoritatilor publice locale din Suceava si Cernauti; 75 de reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale locale din cele doua comunitati.

Obiectivul general: Dezvoltarea capacitatii organizationale a sectorului neguvernamental din judetul Suceava si Regiunea Cernauti în vederea derulării de programe de activităţi transfrontaliere comune.
Obiective specifice: Instruirea liderilor de organizatii neguvernamentale din cele doua comunitati transfrontaliere in vederea imbunatatirii capacitatii organizationala a sectorului; Crearea si permanetizarea unui cadru de comunicare şi cooperare intre sectorul neguvernamental din judetul Suceava si regiunea Cernauti; Promovarea sectorului neguvernamental la nivelul comunitatilor locale, ca factor de dezvoltare locală;
Rezultatele asteptate: Un cadru de de comunicare intre organizatiile neguvernamentale din cele doua comunitati transfrontaliere;Realizarea kitului cu instrumente de dezvoltare organizationala a sectorului asociativ;Dezvoltarea capacitatilor liderilor de organizatii neguvernamentale locale de a promova strategii viabile de dezvoltare a sectorului;Cresterea vizibilitatii sectoului neguvernamental la nivelul comunitatilor locale;Promovarea initiativelor de cooperare transfrontaliera Romania-Ucraina.

Activitatea propusa vine sa sustina si sa completeze activitatile cu carácter transfrontalier romano-ucrainean desfasurate la nivel local, atat de aplicant, cat si alte organizatii neguvernamentale locale si de catre administratia publica (activitati culturale, de tineret, seminarii tematice, festivaluri). Proiectul va permanentiza cadrul de comunicare existent deja la nivelul celor doua comunitati transfrontaliere si va sprijini astfel multiplicarea initiativelor de cooperare romano ucraineana ca factor de dezvoltare locala. Modalitatea de bază prin care proiectul va realiza toate acestea se referă la formarea specifică a resurselor umane din sectorul neguvernamental transfrontalier din judetul Suceava si Regiunea Cernauti. Stabilirea unor priorităţi de formare şi obţinerea unui kit de instrumente de dezvoltare organizationala a sectorului asociativ reprezintă elemente inovative pentru proiect în contextul priorităţilor de finanţare prestabilite. Orientat care Dezvoltarea capacitatii organizationale a sectorului neguvernamental din judetul Suceava si Regiunea Cernauti, acest proiect se inscrie in demersurile pe care Romania, ca stat al UE, le dezvolta pentru ducerea la indeplinire a strategiei de buna vecinatate.

 

Activitati: 1. Formare echipa de implementare proiect; 2.Vizita pregatitoare proiect-Cernauti 3 zile; 3.Achizitionare bunuri si servicii necesare implementarii proiectului; 4. Organizare conferinta de presa lansare proiect; 5. Vizita de pregatire curs de formare- Cernauti 3 zile; 6.Diseminare informatii despre proiect la nivelul sectoului asociativ local din cele doua comunitati; 7.Selectare participanti la cursurile de formare; 8.Organizare curs de formare I; Cernauti-6 zile;9. Organizare curs de formare II;Suceava-6 zile; 10. Vizita de evaluare sesiuni de formare; Cernauti- 3 zile; 11. Realizare kit de instrumente de dezvoltare organizationala pentru sectorul asociativ local; 12. Organizare conferinta de presa incheiere proiect; 13. Evaluare si audit final proiect.

Proiectul de fata fa fi implementat in parteneriat cu Organizatia Obsteasca de Tineret “Voluntar” din Cernauti cu care solicitantul are relatii de colaborare incepand cu anul 2002.Organizatia partenera va contribui la intocmirea si implemntarea proiectului, fiind in acelasi timp un multiplicator de informatii la nivelul comunitatii ucrainiene.
Partenerul se va implica direct in organizarea si implementarea urmatoarelor activitati:
Activitate 1: Formare echip de implementare proiect ; Activitate 4: Organizare conferinta de presa lansare Project ; Activitate 6: Diseminare informatii despre Project ; Activitate 7: Selectare participanti la cursul de formare ; Activitate 8: Organizare curs de formare I ; Activitate 9: Organizare curs de formare II ; Activitate 13: Evaluarea activitatilor proiectului
Structura de parteneriat consolidata prin implementarea proiectului, va continua sa functioneze avand la dispozitie baza materiala si experienta necesare in implementarea de proiecte de cooperare transfrontaliera. Parteneriatele care se vor realiza in cadrul proiectului intre organizatiile neguvernamentale ale caror reprezentanti vor fi prezenti, colaborarile viitoare care se vor initia cu administratia publica locala, vor fi un instrument de permanentizare a initiativei de proiect. Astfel, in etapa imediat urmatoare inchiderii proiectului, aplicantul si partenerul sau au in vedere urmatoarele activitati : Organizare intalniri periodice intre reprezentantii organizatiilor neguvernamentale locale ; Realizarea unei strategii de cooperare durabilă pentru sectorul neguvernamental transfrontalier din judetul Suceava si Regiunea Cernauti; Diseminarea acestui exemplu de buna practica la nivelul autorităţilor locale din judetul Suceava si Regiunea Cernauti.
Atat solicitantul cat si partenerul ucrainean si participantii la activitatile proiectului vor avea rol de multiplicador al informatiilor primite si al modelului de buna practica la nivelul comunitatilor locale. In acelasi timp, parteneriatele realizate in cadrul proiectului vor fi un instrument care va sustine atat logistic cat si financiar permanentizarea cooperării durabile pentru reprezentantii sectorului asociativ din cele doua comunitati.
Din 2002 Fundatia “ANA” a implementat mai multe proiecte, astfel pe langa activitatile de intrajutorare si donatii catre persoane defavorizate, indiferent de varsta, s-au desfasurat activitati cultural artistice destinate tinerilor, activitati de cooperare interculturala in special cu Ucraina si Republica Moldova. Proiectele implementate de catre aplicant se regasesc descrise detaliat atat in descrierea Solicitantului cat si in Raportul de Activitate anexat prezentei ceceri.

 

Fundaţia „ANA” a organizat pana in prezent intalniri si seminarii tematice destinate reprezentantilor organizatiilor neguvernamentale din Suceava si Cernauti in cadrul unor proiecte implementate la nivel local. Aceste activitati au initiat comunicarea si colaborarea la nivelul acestui sector . Experienta organizatiei aplicante in problemática abordata prin proiect s-a consolidat cu precadere in perioada de implementare a proiectului de cooperare transfrontaliera implementat de solicitant in perioada anterioara cand au fost desfasurate o serie de activitati menite a sustine promovarea organizatiilor neguvernamentale ca factor de dezvoltare la nivel de comunitate locala.

 


dot