suceava


prima pagina

 

Centrul de Zi "Aripi spre Viitor"

 

 

Proiect finanţat de Ministerul Muncii,Familiei şi Protecţiei Sociale
Cofinanţator Fundaţia de Caritate si Întrajutorare "ANA"


Scopul proiectului:

"ARIPI SPRE VIITOR " constă în dezvoltarea reţelei serviciilor comunitare şi asigurarea serviciilor de sprijin familial pentru persoanele adulte cu handicap şi asigurarea exercitării depline şi egale a tuturor drepturilor persoanelor cu dizabilităţi prin înfiinţarea unui serviciu social la nivel local, pentru creşterea gradului de recuperare, formare, educare , integrare şi implicare socială.

 

Beneficiarii acestui proiect vor fi 10 persoane cu handicap cu vârste peste 18 ani atât din comunitate cât şi din Complexul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Costîna-Mitoc

Acesta dispune de :
-un cabinet de consiliere unde se va urmări gestionarea situaţiilor de criză, educarea asertivităţii, exersarea deprinderilor de comunicare şi relaţionare
- o cameră de recuperare şi relaxare dotată cu tot ce e necesar îndeplinirii obiectivelor ce vor fi stabilite în planul individual de servicii pentru fiecare prsoană ce va accesa serviciile centrului de zi .
- o cameră unde îşi vor desfăşura activităţi ce vizează dezvoltarea de abilităţi şi folosirea potenţialului latent .
- 3 băi accesibilizate :
-pentru personal
-pentru beneficiari femei
-pentru beneficiari bărbati

 

Beneficiarii au la dispoziţie un program structurat de activităţi, care se desfăşoară atât în incinta centrului cât şi în afara lui după cum urmează:
Terapie ocupaţională
Antrenarea şi consolidarea
deprinderilor de viaţă independentă
Terapii creative (terapie prin artă combinată)
Meloterapie, terapie prin dans si mişcare
Activităţi de club în scop recreativ
Resocializare (plimbări, excursii, vizite la muzee, vizionări de filme)
Activităţi instructiv-educative de grup
Terapii complementare
kinetoterapie, relaxare, aromoterapie
Activităţi formativ-educative (managementul bolii, gestionarea situaţiilor de criză, educarea asertivităţii, exersarea deprinde de comunicare şi relaţionare)
Consiliere psihologică şi vocaţională.


Centrul de Zi "Aripi spre Viitor", încurajează şi sprijină beneficiarii să menţină relaţia cu familia, reprezentantul legal şi prietenii, informează şi consultă familiile beneficiarilor atunci când se iau decizii importante în legatură cu beneficiarii şi asigură consiliere şi sprijin psihologic familiilor în vederea integrării/reintegrării familiale şi comunitare a persoanelor cu dizabilităţi.

 

Parteneri:

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI A JUDEŢULUI SUCEAVA
B-dul George Enescu, nr.16, cod 720246
Tel. 522.888, Fax. 523.337
e-mail: office@dpcsv.ro
Complexul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică şi Locuinţă Maxim Protejată
Costîna- Mitocul Dragomirnei

CRRN şi LMP MITOCU DRAGOMIRNEI
Tel.0372706530
Fax.0230/533343

 

 


 


dot